Inbjudan till den nationella
samlingen Sverige tillsammans


Just nu flyr fler än någonsin tidigare till vårt land. Engage-
manget för att akut hjälpa människor vars liv blivit raserade
har varit överväldigande. Det är en stolthet för Sverige att
vi möter mänsklig nöd med humanitet och handlingskraft.

En stor del av arbetet framför oss är internationellt.
Sverige verkar nu i internationella samfund för att mer
kraftfullt bemöta de krig, konflikter och förtryck som är
flyktens orsaker. Vi arbetar för en jämn fördelning av det
medmänskliga ansvaret inom EU och för att fler länder i
världen ska ta ansvar för människor som tvingas fly.

Många bra insatser görs också här hemma, men det kom-
mer krävas mer. Vi behöver samla alla krafter som kan och
vill bidra till nyanländas etablering, för att skapa de jobb,
bostäder, utbildningsmöjligheter och den samhällsgemen-
skap som nu krävs – så att vi alla, oavsett var vi kommer
ifrån, kan fortsätta bygga Sverige starkt tillsammans.

Därför vill jag bjuda in dig till Sverige tillsammans i Stock-
holm den 12 oktober. Där samlar vi kommuner, myndighe-
ter, forskare, företag, fackliga organisationer, civilsamhäl-
let och fler för att uppmärksamma och utveckla de bästa
arbetssätten som finns lokalt, nationellt och internationell
och dra upp riktlinjerna inför framtiden. Detta arbete
kommer sedan följas upp av regionala konferenser i varje län.

Jag ser gärna att du deltar. Din betänketid är kortare än
vanligt, men detta arbete har inte tid att vänta.Stefan Löfven, statsminister
www.regeringen.se/sverigetillsammans
 


Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm

Tid: 12 oktober 2015  
kl. 10.30–ca15.00

OSA onsdag 7 oktober 2015

Kaffe och smörgås serveras från kl 09.00.

Vänligen notera att registre-ringen öppnar klockan 9.00.
Tänk på att vara i god tid då säkerhetskontroll kommer att genomföras. Ta med giltig legitimation.