Värdegrundsforum 8 december 2015

Stockholm City Conference Centre (Folkets Hus), Lokal 202, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Tema: Fri åsiktsbildning - Yttrandefriheten i ett digitalt medielandskap

De statliga myndigheterna och dess anställda har att inge förtroende för verksamheten. Hur väl skickade är statsanställda att använda sociala medier för detta? Vid detta värdegrundsforum ställs bl.a. frågan: Var går gränsen för den statsanställdes yttrandefrihet i förhållande till den lojalitet till arbetsgivaren som råder?  Hur har de sociala medierna förändrat dessa förutsättningar?

8.30-9.00 Registrering, kaffe och smörgås
9.00 Yttrandefrihetens innebörd och gränser i digitala medier
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor, ämnesföreståndare vid Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet
Hur ser statsanställdas yttrandefrihet och ansvar ut i nya digitala miljöer som sociala medier, molntjänster, webben o.s.v.

Arbetsgivarens ansvar för lojalitet och yttrandefrihet
Karl Pfeifer, chefsjurist, Arbetsgivarverket
Yttrandefrihet utvecklar myndigheternas verksamhet, men lojaliteten mot arbetsgivaren kan innebära begränsningar. Hur görs avvägningarna? Hur skyddas anställda - som korrekt använt sin yttrandefrihet - från repressalier från exempelvis kollegor.

Frågor och bordsdiskussioner

Kaffepaus
10.30 Två myndigheters arbete med yttrandefrihet och sociala medier

Sociala medier – plus och minus för myndigheter
Anders Hagquist, kommunikationschef, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, tidigare kommunikationsdirektör vid Rikspolisstyrelsen,
JK kritiserade hur polisanställda skrev i sociala medier samtidigt som Polisen satsade på just sociala medier. Var går gränsen för det privata och det yrkesmässiga? Anders Hagquist som ansvarade för Polisens arbete med sociala medier och arbetar nu med hur man kan nå särskilda målgrupper med sociala medier, berättar om sina erfarenheter.

Är de statliga myndigheterna mogna att ta sitt digitala medieansvar?
Nils Svartz, överdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Utvecklingen och framväxten av sociala medier går fort, och användningsområden utvecklas raskt. Hinner statsförvaltningen med? Vilka risker och falluckor finns?

Frågor och bordsdiskussioner
11.50 Slutsatser från diskussionerna, summering från dagens tema
12.00 Avslutning
Lena Marcusson

Moderator: Robert Cloarec
vardegrundsdelegationen.se

regeringen.se/vardegrundiforvaltningen