Välkommen till lärandekonferensen om
Varje dag räknas
– den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården

Välkommen!

Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och Regionala cancercentrum i samverkan bjuder in till en lärandekonferens om Varje dag räknas – nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården. Inbjudan riktar sig framförallt till er som deltar i arbetet med de standardiserade vårdförloppen och till er som kommer ha en roll i det fortsatta arbetet.

Erfarenheter, framgångsfaktorer och framtid

För att korta väntetiderna i den svenska cancervården infördes under 2015 standardiserade vårdförlopp genom en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Införandet av standardiserade vårdförlopp har krävt nya sätt att tänka och arbeta, både i primärvården och i den specialiserade vården. Konferensen syftar därför till att inhämta erfarenheter och framgångsfaktorer från landstingens och regionernas arbete från det gångna året.

Under 2016 kommer nästa steg att tas i arbetet med införandet av ytterligare standardiserade vårdförlopp. Under konferensen siktar vi framåt och fokuserar på framtidens cancervård.

Tid och Plats

Tidpunkt: Tisdagen den 9 februari kl. 10.00-16.00

Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B Stockholm

Inbjudna: Företrädare för medicinska professioner, landstingsföreträdare, verksamhets- och utvecklingsansvariga, projektledare, myndigheter och patientorganisationer m.fl.

Kostnader: Deltagandet är kostnadsfritt. En avgift utgår dock på 500 kronor om personen inte avanmäler sig vid ett icke deltagande.

Anmälan: Senast 29 januari 2016.

Regeringen avsätter 500 miljoner kronor per år 2015-2018 för att stödja arbetet med standardiserade vårdförlopp. Målet med satsningen är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. På så sätt skapas en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Det handlar i första hand om att förkorta vårdförloppet mellan att välgrundad misstanke om cancer föreligger till behandlingsstart.